Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-12-2017