Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18-12-2017