Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 21-02-2018