Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-02-2018