Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 08-03-2018