Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τις 20-03-2018