Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 28-03-2018