Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 12-04-2018