Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 21-05-2018