Δελτίο τύπου για τη χορήγηση υποτροφιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε κατοίκους του Δήμου Τριφυλίας