Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 06-06-2018