Δελτίο τύπου "Ευχές Δημάρχου κ. Παναγιώτη Κατσίβελα για τις Πανελλήνιες"