Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 10-08-2018