Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 23-08-2018