33η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 2019

Συνημμένα:
Download this file (prosklisi ds.pdf)prosklisi ds.pdf[ ]39 kB

32η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνημμένα:
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12-09-2019.doc)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12-09-2019.doc[ ]78 kB

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (31η)

Συνημμένα:
Download this file (09-09-2019 ΕΚΤΑΚΤΗ.doc)09-09-2019 ΕΚΤΑΚΤΗ.doc[ ]112 kB

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Συνημμένα:
Download this file (ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ.pdf)ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ.pdf[ ]160 kB

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Συνημμένα:
Download this file (ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ.pdf)ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ.pdf[ ]173 kB

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 08-09-2019

Έκθεση "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΧΡΟ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

30η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Συνημμένα:
Download this file (26-08-2019.doc)26-08-2019.doc[ ]112 kB

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής στις 20-08-2019

Συνημμένα:
Download this file (20-08-2019.pdf)20-08-2019.pdf[ ]68 kB

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16-08-2019

Συνημμένα:
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12-08-2019.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12-08-2019.pdf[ ]46 kB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Συνημμένα:
Download this file (12-08-2019.doc)12-08-2019.doc[ ]111 kB

TOP