ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΜΑΪΟΥ 2019.

 

Με εγκύκλιό του το τμήμα εκλογών και πολιτικών κομμάτων ενημερώνει τους συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (Α ́50) σε συνδυασμό με την παρ. 2 στοιχείο α του άρθρου 12 του ν.3870/2010 (Α’ 138), συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων στις έδρες των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέλη ένας εκπρόσωπος (μέλος) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Σ.Δ.Ο.Ε. (και εφόσον δεν υπάρχει αυτή η Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της Α’ Δ.Ο.Υ.) στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το αντικείμενο της συζήτησης και υπό την προϋπόθεση να μην είναι υποψήφιοι. Έργο της Επιτροπής είναι η ορθή και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του ν.3870/2010 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που αφορούν στους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα, ήτοι στον έλεγχο των έγγραφων και επώνυμων καταγγελιών σχετικά με την προεκλογική προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων και στον έλεγχο των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων.
Ειδικότερα, η σύνθεση, το έργο, οι αρμοδιότητες και η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ν. 3870/2010, όπως ισχύει. Περαιτέρω κρίνεται σκόπιμη η ενημέρωση των πολιτών και κυρίως οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι με κάθε πρόσφορο μέσο (δηλώσεις σας, δελτία τύπου κλπ), για τη συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών αυτών. Η ενημέρωση των πολιτών αφορά στη δυνατότητά τους να αναφέρουν τυχόν παραβάσεις των συνδυασμών και των υποψηφίων, ως προς τους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ IRONMAN

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 27-02-2019

Συνημμένα:
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 3, 27-02-2019.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 3, 27-02-2019.pdf[ ]60 kB

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26-02-2019

Συνημμένα:
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 26-02-2019.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 26-02-2019.pdf[ ]62 kB

Επιστημονική Διημερίδα στο Κέντρο Υγείας Φιλιατρών

Ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ν. Μεσσηνίας

Συνημμένα:
Download this file (apofasi filiatra.pdf)apofasi filiatra.pdf[ ]251 kB

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 04-02-2019

Ανακοίνωση - Δελτίο τύπου του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνημμένα:
Download this file (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.pdf)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.pdf[ ]50 kB

3η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, ΤΡΙΤΗ, 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 & ΩΡΑ 12.00

Συνημμένα:
Download this file (29-01-2019.doc)29-01-2019.doc[ ]102 kB

Δελτίο Τύπου για Φόλες σε Αδέσποτα Ζώα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 2019

Συνημμένα:
Download this file (2, 31-01-2019.doc)2, 31-01-2019.doc[ ]58 kB

TOP