Ανακοίνωση Διαβούλευσης

                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ             

Θέμα :Ανακοίνωση Διαβούλευσης

Σας πληροφορούμε πως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ppel.gov.gr  και έχουν τεθεί σε  δημόσια διαβούλευση έως το Σάββατο 24-12-2016, τα παραδοτέα αποτελέσματα του  έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ- ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου – Π.Ε. Μεσσηνίας, με φορέα εκπόνησης αυτού το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών& Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών.

 Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας της Περιφέρεια Πελοποννήσου – Π.Ε. Μεσσηνίας, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

1. antiperiferiarxis@na-messinias.gr

2. kvasilopoulos@na-messinias.gr

3. katsampas@na-messinias.gr

4. tmaggos@ipta.demokritos.gr

Σε έντυπη μορφή δύναται να αποσταλούν ή να υποβληθούν στο κεντρικό πρωτόκολλο της Π.Ε. Μεσσηνίας (Διοικητήριο 4ος όροφος - γραφείο 429, 24100, Καλαμάτα, με την ένδειξη για την διαβούλευση του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ- ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»)

 

 

 

Τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής

Συνημμένα:
Download this file (16-12-2016.doc)16-12-2016.doc[ ]79 kB

25η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 201

Συνημμένα:
Download this file (25, 16-12-2016.doc)25, 16-12-2016.doc[ ]25 kB

24η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2016

Συνημμένα:
Download this file (24, 16-12-2016.doc)24, 16-12-2016.doc[ ]31 kB

53η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

55η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

54Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Συνημμένα:
Download this file (363-2016 7Μ0ΟΩΗΕ-ΙΣΦ.pdf)363-2016 7Μ0ΟΩΗΕ-ΙΣΦ.pdf[ ]241 kB

52η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 49η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14-11-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Στις 28/8/16 η Ετήσια Ακρόαση της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος

Συνημμένα:
Download this file (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΚΡΟΑΣΗ.doc)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΚΡΟΑΣΗ.doc[ ]11 kB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 29-08-2016

Συνημμένα:
Download this file (29-08-2016.doc)29-08-2016.doc[ ]78 kB

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ "ΝΟΤΑ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΥ"

TOP