ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ

LET 'S DO IT!!!2019

Συνημμένα:
Download this file (ΔΡΑΣΕΙΣ.jpg)ΔΡΑΣΕΙΣ.jpg[ ]195 kB

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Γαργαλιάνοι 02/04/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                             Αρ. Πρωτ.:351

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ

Τ.Κ.:24400

Πληροφορίες: Σκλάβου Ελπίδα

Τηλ.: 2761022255

Φαξ: 2761022255

e-mail: foreas-dt@1391.syzefxis.gov.gr

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ


Την 5η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα του Φορέα Κοιν. Προστ. Αλλ. Αθλητισμού ,και στον Δημ. Παιδ. Σταθμό Γαργαλιάνων, θα πραγματοποιηθεί, δημόσια κλήρωση, προκειμένου να καθοριστεί η τελική σειρά ισοβαθμούντων υποψήφιων των πινάκων κατάταξης στον οικείο πίνακα κατάταξης για την πλήρωση μιας θέσης που προκηρύχτηκε με την υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται εφόσον το επιθυμούν να παραστούν στη διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας.

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

 

ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

8η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Συνημμένα:
Download this file (27-03-2019.doc)27-03-2019.doc[ ]107 kB

5η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2019

Συνημμένα:
Download this file (5 27-03-2019.doc)5 27-03-2019.doc[ ]58 kB

7η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 19/03/2019

Συνημμένα:
Download this file (19-03-2019.doc)19-03-2019.doc[ ]105 kB

6η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 12/03/2019

Συνημμένα:
Download this file (12-03-2019.doc)12-03-2019.doc[ ]107 kB

Ανακοίνωση σχετικά με τους αγωγούς άρδευσης

Συνημμένα:
Download this file (MX-M5050_20190306_102208.pdf)MX-M5050_20190306_102208.pdf[ ]118 kB

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΜΑΪΟΥ 2019.

 

Με εγκύκλιό του το τμήμα εκλογών και πολιτικών κομμάτων ενημερώνει τους συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (Α ́50) σε συνδυασμό με την παρ. 2 στοιχείο α του άρθρου 12 του ν.3870/2010 (Α’ 138), συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων στις έδρες των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέλη ένας εκπρόσωπος (μέλος) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Σ.Δ.Ο.Ε. (και εφόσον δεν υπάρχει αυτή η Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της Α’ Δ.Ο.Υ.) στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το αντικείμενο της συζήτησης και υπό την προϋπόθεση να μην είναι υποψήφιοι. Έργο της Επιτροπής είναι η ορθή και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του ν.3870/2010 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που αφορούν στους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα, ήτοι στον έλεγχο των έγγραφων και επώνυμων καταγγελιών σχετικά με την προεκλογική προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων και στον έλεγχο των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων.
Ειδικότερα, η σύνθεση, το έργο, οι αρμοδιότητες και η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ν. 3870/2010, όπως ισχύει. Περαιτέρω κρίνεται σκόπιμη η ενημέρωση των πολιτών και κυρίως οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι με κάθε πρόσφορο μέσο (δηλώσεις σας, δελτία τύπου κλπ), για τη συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών αυτών. Η ενημέρωση των πολιτών αφορά στη δυνατότητά τους να αναφέρουν τυχόν παραβάσεις των συνδυασμών και των υποψηφίων, ως προς τους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ IRONMAN

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 27-02-2019

Συνημμένα:
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 3, 27-02-2019.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 3, 27-02-2019.pdf[ ]60 kB

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26-02-2019

Συνημμένα:
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 26-02-2019.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 26-02-2019.pdf[ ]62 kB

Επιστημονική Διημερίδα στο Κέντρο Υγείας Φιλιατρών

TOP