Ανακοίνωση Δήμου Τριφυλίας σχετικά με τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Θέμα: Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2017

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου), παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, όπως προβούν έως την 31η Μαΐου στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο και αποτελεί έσοδο του Δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1346/Β’/25-04-2012), το άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) και το άρθρο 10 του Κανονισμού Καθαριότητας (ΑΔΑ: ΩΩΑΗΩΗΕ-8Ε2) του Δήμου μας.

 

Κυπαρισσία, 15-05-2017

 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

 

 

 

 

Γεώργιος Τσακανίκας

 

23η Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

21η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 09-05-2017

Ανακοίνωση για πλημμυρόπληκτους Μεσσηνίας

19η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2017

Συνημμένα:
Download this file (8, 02-05-2017.doc)8, 02-05-2017.doc[ ]61 kB

18η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

17η Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

16η Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 2017

Συνημμένα:
Download this file (7, 07-04-2017.doc)7, 07-04-2017.doc[ ]62 kB

15η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 03-04-2017

ATHENA INTERNATIONAL OLIVE OIL COMPETITION 2017

Συνημμένα:
Download this file (ATHIOOC2017_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (1) (1).doc)ATHIOOC2017_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (1) (1).doc[ ]1052 kB

Εκδηλώσεις Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2017

TOP