ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Συνημμένα:
Download this file (ΤΣΔΑ.compressed.pdf)ΤΣΔΑ.compressed.pdf[ ]7175 kB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνημμένα:
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20-5-2016.doc)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20-5-2016.doc[ ]35 kB

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16/5/2016

« 12η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29/3/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΒΜΟΥΛΙΟΥ 21.03.2016

Συνημμένα:
Download this file (5, 21-03-2016.doc)5, 21-03-2016.doc[ ]55 kB

8Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

"4η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2016"

Συνημμένα:
Download this file (4, 10-03-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ.doc)4, 10-03-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ.doc[ ]26 kB

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/03/2016

Συνημμένα:
Download this file (4, 10-03-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ.doc)4, 10-03-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ.doc[ ]82 kB

7Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2/3/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- 1ο FORUM ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Συνημμένα:
Download this file (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (1).doc)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (1).doc[ ]47 kB

3η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνημμένα:
Download this file (3, 19-02-2016 Δ.Σ..pdf)3, 19-02-2016 Δ.Σ..pdf[ ]72 kB

4η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

TOP