ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤ. ΜΗΧΑΝΗΣ

Συνημμένα:
Download this file (ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf)ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf[ ]115 kB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ

Συνημμένα:
Download this file (ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf)ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf[ ]114 kB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ

Συνημμένα:
Download this file (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ.pdf)ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ.pdf[ ]68 kB

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΤΡΙΠΥΛΗΣ

Συνημμένα:
Download this file (ENTYΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc)ENTYΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc[ ]39 kB
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ.doc)ΜΕΛΕΤΗ.doc[ ]157 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .doc)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .doc[ ]37 kB

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Ενημέρωση για τη διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για : "Προμήθεια Λογισμικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της ΔΕ Φιλιατρών"

Με την υπ΄αριθμ. 234/2016 απόφαση της  οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας , ορίστηκε  ημερομηνία επανάληψης του ανωτέρω διαγωνισμού  η 29η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ. , με τους ίδιους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην αριθμ. 14363/29.07.2016 διακήρυξη.

TOP