ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!

ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΩΣ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η 10:00 π.μ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ 13.00μ.μ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

TOP