ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

2η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21/12/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 05/2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 04/2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17/12/2015-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

39η τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας

18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

17η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2015

36η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

TOP